Friday, August 6, 2010

ponavljanje

“Pre igre” 

Zažmuri se na jedno oko

Zaviri se u sebe u svaki ugao

Pogleda se da nema eksera da nema lopova

Da nema kukavičjih jaja

Zažmuri se na drugo oko

Čučne se pa se skoči

Skoči se visoko visoko visoko

Do navrh samog sebe

Odatle se padne svom težinom 

Danima se pada duboko duboko duboko

Na dno svoga ponora

Ko se ne razbije u paramparčad

ko ostane čitav i čitav ustane

Taj igra 


No comments: