Wednesday, July 21, 2010

Sapienti sat...
Balkan - Mesto gde su Rimljani tukli Avare, da bi potom Avari i Sloveni tukli njih, a onda Sloveni tukli Kelte i Avare, te potom bili tučeni od strane Turaka i Ugara, koji su se tukli i međusobno, da bi na kraju Turci bili potučeni, a Slovenima ostalo da se tuku s Ugarima, potpomognutim Austrijancima, koje su potpomogli Nemci.
Kada su potukli Ugare i Nemce, Slovenima je ostalo da se
medjusobno pobiju!