Tuesday, November 10, 2009

Ponos, krivica i pohlepa

Postoji fundamentalna razlika između autoritarnosti onih ljudi koji su pokrenuti na revnost ponositošću ("balkansko-afrička" ili "plemenska" autoritarnost), onih koji su pokrenuti krivicom ("klasična zapadna" ili "nacistička" autoritarnost) i onih koji su pokrenuti sebičnošću ("savremena zapadna" autoritarnost).

2 comments:

Тијана said...

Tvoja tipologija?

Distorzirana Kuhinja said...

ne, preuzeto i prerađeno iz nekih radova koje sam čituckao proteklih meseci po netu, ja se nešto trudim da razvijem priču ovih dana ali nemam vremena...

biće...