Tuesday, November 10, 2009

Politika i mi

- Šta ćeš sada da pišeš? - pitali su me mnogi posle 29. maja nekako pakosno - nema više za tebe materijala!

O publiko srpska, dobričino moja, kako si grdno prosta i naivna. Prošao je 29. maj, ali smo ostali mi. Mi isti onakvi kakvi smo i pre bili.”(Radoje Domanović, “Stradija”, broj 1, 1903)

"Prosvećenost je čovekovo napuštanje vlastite nezrelosti koju je sam sebi nametnuo. Nezrelost je nemoć da se svoj razum upotrebljava bez vođstva nekog drugog. ... Lenjost i kukavičluk su uzroci zbog kojih tako veliki deo ljudi, premda ih je priroda odavno oslobodila od tuđeg upravljanja, ipak dragovoljno do kraja života ostaje nezreo i zbog kojih drugima biva sasvim lako da im se nametnu za njihove tutore. Veoma je udobno biti nezreo. Ukoliko imam ... dušebrižnika koji umesto mene ima savest ... onda, zacelo nije potrebno da se sam trudim. Nema potrebe da mislim kada mogu samo da platim; neko drugi će već za mene preduzeti mrski posao. ... Pošto su najpre zaglupeli svoju domaću stoku, brižljivo sprečavajući da se ta mirna stvorenja ne odvaže ni na jedan korak iz dupka u koji su ih zatvorili, ti tutori posle ukazuju na opasnost koja im preti ako pokušaju da idu sami." (Emanuel Kant, Um i sloboda, 43)

1 comment:

Тијана said...

From ima takođe lepu kovanicu za ovo - mentalne štake...Mnogo mi se sviđa. Mogla bi čitava filozofija da se ustanovi na razlici između štaka kao ličnog (nesvesnog) izbora i sleđenja nekoga koje bi se opet gradiralo - sleđenje kao gubljenje u autoritetu ili sleđenje kao nalaženje sebe, a to kroz - službu ili posvećenost zarad prihvatanja ili službu zarad samoostvarenja...Iha! Odoh ja!
Inspirativni su ti članci. Hvala...