Tuesday, November 10, 2009

Balkansko plemenska autoritarnost


Vekovni problem našeg čoveka, možda najdublje otkrivaju reči vladike Petra Petrovića Prvog izgovorene pre oko dva veka: "Ja s mojom najvišom žalošću i plačem i vidim da ste vi sami sebe i svojoj đeci najviši krvnici i neprijatelji duševni i tjelesni i da svi đavoli i svi vaši neprijatelji od svijeta ne bi mogli toliko zla, ni toliko štete i sramote vam učiniti, koliko vi sami sebe činite. Vi se ne možete krvi bratske nasititi, vaša slava, vaše poštenje vaša pohvala i dika i vaše junaštvo stoji u vašu domaću rat i neslogu, u koju najvišu svoju sreću i radost nahodite. Ne bi vam ugodno, da vas ljudi od svijeta nazivaju dobrim i poštenim narodom, kako sam pređe reka, da vam budu tuđi gradovi i pazari otvoreni, i da imate uvažavanje kao i ostali narodi evropski, nego je vam draže i milije, da vas nazivaju zlim, bezakonim i samovoljnim narodom, da stime i pristupa nigdje nemate i da vas ćeraju kako hajduke i razbojnike."1 comment:

Тијана said...

Kako tada, tako i sada.