Monday, October 12, 2009

Fascismo


Izraz fašizam (it. fascismo) su početkom 1920-ih popularizovali Mussolini i filozof Giovanni Gentile. On dolazi od italijanske reči fascio, koja doslovno znači "snop", a u prenesenom smislu "savez". Ta reč ptiče od latinske reči fasces, koja je u Starom Rimu označavala snop pruća sa sekirom koga su liktori koristili za izvršenje telesnih kazni za prestupnike, odnosno kao simbol državne vlasti.

Fašisti su preuzeli tu simboliku, naglašavajući nadmoć države nad pojedincem, ali i nužnost nacionalnog zajedništva, insistirajući na alegoriji od snopu koji se ne može razbiti za razliku od jednog pruta. Fasces je kasnije preuzet i kao simbol fašističkog pokreta, koji se kao takav samodefinisao kroz organizaciju Fasci italiani de combatimento (Italijanski borbeni savezi).

Ova vrsta vladavine se služi potiskivanjem, sprečavanjem i gušenjem opozicije terorom i cenzurom. Odlikuje je ratoborni šovinizam i rasizam.

Italija - Fašisti
Nemačka - Nacisti
Japan - Imperijalisti
Španija - Falangisti ili Frankovci
Norveška - Kvislinzi
Аlbanija-Balisti
Hrvatska - Ustaše
Srbija - Ljotićevci, Nedićevci
Belgija - Reksisti
Austrija - Austrofašisti
Grčka - Metaksasisti
Brazil - Integralisti
Turska - Sivi vukovi...

Svaki od ovih oblika ekstremnog nacionalizma je imao svoja posebna obeležja, koja treba dodatno izučavati i objašnnjavati uzimajući u obzir sve istorijske i kulturne činioce vremena u kome se ovi fenomeni deševaju.

No comments: