Tuesday, June 2, 2009

...

Ništa se ne može zaista znati, može se samo pretpostaviti.

Činjenica da izvesne hipoteze mogu izvesno vreme funkcionisati kao istine, ništa ne dokazuje.

Ako je na kraju jednačine rezultat u koji se ne može verovati, u koji se zapravo jedino može verovati, ali koji se ne može dokazati, onda ni međuprocesi jednačine ne mogu biti istiniti.
Slika na kraju naučne jednačine neizbežna je.


Bog je nužan.

No comments: