Friday, July 11, 2008

Pravac

Treba da krenem... i krenuću i možda se više neću okrenuti, a možda i hoću.

Skinula si mi paučinu s očiju... a ja nezahvalan...

Bogorodice Djevo, radujsja, blagodatnaja Marije, Gospod s Toboju!
Blagoslovena ti v ženah, i blagosloven plod čreva tvojego. jako Spasa rodila jesi duš naših.

Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Marijo, Gospod je s tobom;
blagoslovena si ti među ženama, i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših

1 comment:

Zeljko said...

i moja omiljena:
"Gatistvam Gatistvam Twameka Bhavani
O, Majko Univerzuma - Ti si moj jedini spasitelj. Moje Vječno Utočište." — Adhi Shankara