Monday, February 4, 2008

Odjavna špica

Gudači, pojačani udaraljkama i duvačkom sekcijom sviraju tuš, slika polako gubi boju, svetlosti je sve manje. Radialno nestaje i na kraju crno. Pojavljuje se skrolovan tekst. Lagano prolaze imena aktera, kreatora, investitora, idejnih tvoraca, odgovornih urednika i njihovih asistenata, scenskih majstora i rekvizitera... i jedno veliko KRAJ!


No comments: